حشره کش برقی براز خانگی مدل R001

مشخصات کلی حشره کش برقی براز

وات مصرفی : 15 وات

متراژ تحت پوشش : 20 متر مکعب

مناطق کارکرد: منازل، دفاتر اداری، مغازه ها، فروشگاه ها، کارخانه ها، بیمارستان ها