چند راهی برق براز

ویژگی محصول

تعداد پریزها : چهارخانه

دکمه روشن و خاموش : دارد

محافظ داخلی : ندارد

پوشش محافظ کودک : دارد

پورت USB برای شارژ : ندارد

تعداد پورت USB : چهار خانه